โค้ชหยด หยดพิรุฬ ไทยเกิด

“จะมีประโยชน์อะไร ถ้าความเก่ง
ความสามารถของเรา ไม่ได้ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น”

นี่คือประโยคที่ทำให้หยดมาเป็น Life Coach
หยดค้นพบ Passion ของตัวเอง คือการได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยการแบ่งปันความรู้ ข้อคิด การใช้ชีวิต
หยดรู้สึกอิ่ม เมื่อเห็นรอยยิ้ม แววตาที่มีความหวัง
หลังจากที่ได้รับคุณค่า นั้นไม่ใช่แค่ตัวเขา
แต่ยังรวมถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง
สังคมและประเทศไทย ก็กำลังยิ้ม
และมีความหวังไปด้วยเช่นกัน

และนี่จะเป็นอีกครั้งที่หยด
ส่งพลังส่งต่อคุณค่าในมิติชีวิตที่กว้าง
ลึก มีสำนวนและจริตในแง่มุมที่ต่างกัน
การถอดสูตรชีวิต การวางแผนกลยุทธ์ชีวิต (Life Strategy Map)

เพื่อให้คุณสะท้อนและเข้าใจตัวเองมากขึ้น
ช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่ไม่ต้องจมอยู่กับ กับดักในอดีต
เป็นการตั้งค่าชีวิตใหม่ มีชีวิตที่เต็มไปด้วย Passion เป็นพลังให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าในทุกๆ วัน
#โค้ชหยด #หยดพิรุฬ #CoachYod  #LifeStrategyMap #MindImagic
#SelfReflective #SelfCoaching #Coaching

Advertisements